Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Ljubljana

UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA

Human health activities >> Hospital activities >> Hospital activities

Address

UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
CHENGDUJSKA CESTA 45
SI - 1260 LJUBLJANA - POLJE
SLOVENIA

Contact

Use country prefix +386 for Slovenia.

Company data

 • TAX / VAT number:
  82546193
 • Liable for VAT:
  Yes, since 01.07.1999
 • Registration number:
  1191004000
 • Classification code:
  86.100
 • Classification:
  Hospital activities

Company on the map

Website

Share this business


Description

Psihiatrična klinika Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni and terciarni ravni ter izobraževalno and raziskovalno dejavnost na področju zdravstva. Ustanovitelj Psihiatrične klinike Ljubljana je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice and obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. Psihiatrična klinika Ljubljana posluje s tujino z imenom: Psihiatrična klinika Ljubljana - University Psychiatric Clinic Ljubljana.

Keywords

Psychiatric clinic Ljubljana.

Business units

Center za klinično psihiatrijo- CKP

Studenec 48
SI - 1260 Ljubljana Polje
Slovenia
Phone (prefix +386 for Slovenia): Centrala: 01 5872 100
Predstojništvo CKP: 01 5872 196
Tajništvo CKP: 01 5872 156
Sprejemna pisarna: 01 5872 108

Fax (prefix +386 for Slovenia): 01 5284 618

Center za mentalno zdravje - CMZ

Zaloška 29
SI - 1000 Ljubljana
Slovenia
Phone (prefix +386 for Slovenia): Centrala: 01 5874 900
Predstojništvo CMZ: 01 5874 931
Tajništvo CMZ: 01 5874 908

Fax (prefix +386 for Slovenia): 01 5402 158

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - CZOPD

Zaloška 29
SI - 1000 Ljubljana
Slovenia
Phone (prefix +386 for Slovenia): 01 5874 900
Fax (prefix +386 for Slovenia): 01 5874 994

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo - CIP

Njegoševa 4
SI - 1000 Ljubljana
Slovenia
Phone (prefix +386 for Slovenia): 01 4750 670
Fax (prefix +386 for Slovenia): 01 2302 899

Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola - EZOA

Poljanski nasip 58
SI - 1000 Ljubljana
Slovenia
Phone (prefix +386 for Slovenia): 01 3003 475
Fax (prefix +386 for Slovenia): 01 3003 457